About

IMG_3068.jpg
 
 

Kooperativet

En föräldrakooperativ förskola är en ekonomisk förening, vars syfte är att bedriva barnomsorg samt att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen. Varje familj med barn på Tantodalens förskola är medlem och delägare, och vi har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan. Detta är ett stort ansvar, men i gengäld ger det stora möjligheter att påverka och utforma verksamheten så att den blir bra för våra barn.

Föräldrakooperativet Sockertoppen drivs inte i vinstsyfte utan verksamheten ska gå med nollresultat och eventuellt överskott tillfaller föreningen. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden förening.

Den dagliga städningen och maten köps in externt. Men som förälder på Tantodalen har du ett större ansvar för verksamhetsdriften, än vad föräldrarna på en kommunal förskola har. Ditt engagemang som förälder innebär bland annat att du ska vara tillgänglig för jour (ideellt) några dagar per termin, du ska delta på städdagen som sker en gång per termin och du förväntas att någon gång under ditt barns tid här sitta med i förskolans styrelse.

Medlemmarna i styrelsen har olika roller – ordförande, sekreterare, kassör, informationsansvarig och miljö- och säkerhetsansvarig. Det finns även en trivselgrupp och en fixargrupp som består av vårdnadshavare. Styrelsen är huvudman för verksamheten, vilket innebär att de är ytterst ansvariga