P1020524.jpg
 

Pedagogiken

Vi är en Mulleförskola, vilket innebär att personalen har gått Friluftsfrämjandets utbildning och med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter de spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och ger möjlighet att lära med alla sinnen.

Vår förskolechef är dockmakare och sätter upp pedagogisk dockteater. Dockorna, tillsammans med Liselotts fantasifulla och pedagogiska berättelser är en del av verksamheten.

Vår åldersblandade barngrupp, 1-6 år, ger möjligheter för barnen. Mixen ger en större flexibilitet för alla, det finns alltid en plats att få vara den man är. Det är positivt vid ojämna förmågor och det är något vi vill främja genom fokus på individuella förmågor snarare än ålder. Det är viktigt att fokusera på barnens styrkor och genom dessa få dem att växa.

Hos oss är det viktigt att alla får samma möjlighet till lek. Vi tänker på hur vi bemöter barnen för att undvika stereotypier eller fokus på utseende etc. Vi använder neutrala tilltalsord som "barn" och ”kompis” istället för flicka/pojke/tjej/kille.

Vi vill ge varje barn och förälder en trygg förskolevistelse som präglas av lust och glädje. Vi arbetar hela tiden med det systematiska kvalitetsarbetet där vi utgår efter de mål som finns i läroplanen. Vi vill genom olika aktiviteter uppmuntra både enskilt och i grupp och väcka barnens nyfikenhet av att vilja lära. Pedagogerna lyssnar samt dokumenterar och kan på så sätt erbjuda material som barnen är intresserade av i nuet och ge barnen en positiv bild av sig själva och sin egen förmåga.

Varje barn har en egen utvecklingspärm där vi dokumenterar varje barns individuella utveckling. Detta följs sedan upp med föräldrarna på de utvecklingssamtal som vi har med alla föräldrar varje termin.

Under året arbetar vi med olika teman och detta visar sig i form av pyssel, studiebesök etc. Ni som vårdnadshavare kan ta del av detta genom veckobreven, att prata med personalen samt titta i lokalen på vad barnen har skapat.